Tato kompetence se věnuje zpracování získaných dat, informací a digitálního obsahu. Abychom je mohli správně interpretovat, měli bychom ověřit jejich spolehlivost a důvěryhodnost a podrobit je kritickému hodnocení a analýze.

Tato digitální kompetence souvisí se schopností jedince účastnit se dění ve společnosti prostřednictvím veřejných a soukromých digitálních služeb. Pomocí vhodných digitálních technologií můžeme komunikovat s úřady online, podílet se na veřejných aktivitách a nacházet příležitosti pro seberealizaci. Kromě toho nám tyto technologie usnadňují běžné postupy (např. online registrace, využívání elektronického formuláře apod.).

Při práci s digitálním obsahem dodržujeme autorský zákon a licenční pravidla. V praxi to znamená, že používáme legální software a při psaní textů uvádíme použité zdroje. Stahujeme a zveřejňujeme jen takové cizí fotografie a videa, jejichž licence to umožňuje.

V této digitální kompetenci dbáme na ochranu zařízení a digitálního obsahu a předcházíme tím ztrátě dat a informací.

Známe zásady ochrany osobních údajů (především hesla) v digitálním prostředí. Víme, jak používat a sdílet osobní identifikační údaje, abychom se vyhnuli negativním a nežádoucím důsledkům. Věnujeme pozornost bezpečnostním opatřením, spolehlivosti a soukromí.

Kreativně uvažujeme a k tomu dokážeme vyhledat adekvátní aplikace. Používáme digitální nástroje a technologie i k jiným účelům, než byly zamýšleny. Volíme netradiční a tvořivá řešení.