Využíváme digitální nástroje a technologie k efektivní spolupráci s dalšími lidmi, ať už v pracovním nebo volném čase. Společně vytváříme, editujeme a sdílíme různé typy dokumentů. Dokážeme účinně naplánovat čas či schůzku sobě i druhým za pomoci online i offline digitálních nástrojů.