Pro komunikaci prostřednictvím různých digitálních technologií volíme různé digitální nástroje a přizpůsobujeme komunikaci danému kontextu.