Rozumíme procesům digitálních technologií a umíme je využívat (výběr a instalace vhodných programů a aplikací pro různé situace, využívání klávesových
zkratek apod.)
Plánujeme a vytváříme sekvence pokynů srozumitelných pro výpočetní systémy vedoucí k vyřešení daného problému nebo kroky k provedení konkrétního úkolu.