Tato kompetence se věnuje zpracování získaných dat, informací a digitálního obsahu. Abychom je mohli správně interpretovat, měli bychom ověřit jejich spolehlivost a důvěryhodnost a podrobit je kritickému hodnocení a analýze.