Vytváříme a spravujeme jednu nebo více osobních digitálních identit, což je souhrn informací, které o sobě člověk zanechává v internetovém prostředí.
Umíme chránit svou pověst a osobní prostor.