Uvědomujeme si dopad digitálních technologií na životní prostředí a naše chování tomu přizpůsobujeme (např. zohledňujeme spotřebu energie zařízení nebo využíváme možnost ekologické likvidace).