Umíme posoudit své digitální potřeby, identifikovat a vyhodnotit je. Na základě toho umíme vybrat a používat digitální nástroje a jejich technologické
možnosti. Upravujeme či přizpůsobujeme digitální prostředí svým osobním potřebám.