Umíme identifikovat technické problémy při užívání a obsluze digitálních zařízení, při používání internetu
a umíme je řešit (od jednoduchých potíží až po řešení složitějších komplexních problémů).