Kreativně uvažujeme a k tomu dokážeme vyhledat adekvátní aplikace. Používáme digitální nástroje a technologie i k jiným účelům, než byly zamýšleny. Volíme netradiční a tvořivá řešení.