Seznam kurzů pro účastníky Funkčního studia.

E-learningový kurz - Týmová spopuráce - 1. ročník

E - l legislativa

Kurz navazuje na prezenční seminář, kdy si získávali dovednosti a nástroje k vytvoření strategického plánu. Nyní si účastníci ujasňují či připomínají, kam jejich organizace směřuje. V jednotlivých krocích  - kapitolách si vytvářejí strategický plán, který obsahuje poslání, vizi, analytickou část, oblast klientů, na které se organizace zaměřuje, a strategické záměry, cíle organizace. Strategický plán obsahuje také předpoklady realizace cílů organizace a kritéria a termíny pro vyhodnocování plnění.

Kurz navazuje na prezenční seminář Řízení změn, který proběhl úplně na závěr prvního ročníku. Záměrem tohoto kurzu je seznámit studenty s principy managementu změny. Účastníci se seznámí s vnějšími a vnitřní faktory vyvolávajícími potřebu změn v organizacích, s jednotlivými typy změn, kdo je za změnu v organizaci zodpovědný a jaká je jeho úloha v procesu změny a také s významem kultury organizace při realizaci změny

Účastníci získají přehled o průběhu změny v organizaci a o jednotlivých krocích změny. Dále se seznámí s příčinami odporu lidí vůči změnám a dostanou řadu použitelných nástrojů ke zvládnutí odpor lidí ke změně.

Kurz navazuje na prezenční seminář Facilitace s Alešem Bednaříkem. Obsahem tohoto předmětu je rozvoj tzv. facilitátorských dovedností účastníků tak, aby dokázali facilitaci využívat ve své praxi.

Základem je seznámení se s různými typy setkání podle obsahu a cíle. Účastníci se naučí se řídit průběh setkání od přípravy setkání až po zpracování výsledků. Seznámí se  s potřebnými nástroji facilitátora (brainstorming, brainwriting, mřížka dopadu a uskutečnitelnosti, myšlenkové mapy…). Budou znát různé metody braistormingu a brainwritingu, využívají je ve své praxi. Znají divergentní, konvergentní a smíšené metody. Dokážou definovat cíle jednotlivých metod.