E-learningové kurzy vzdělávacího program „Trvalý rozvoj SVČ“ jsou doplněním reálných seminářů. Cílem celého programu je po krocích vést střediska volného času k změně v moderní, prosperující volnočasové organizace, které jsou centrem dění ve svých obcích a finančně soběstačné na principu vícezdrojového financování.