Školy v pohybu 2

Klubovna pro řízení projektu Školy v pohybu II.
Klubovna - Školy v pohybu I.
Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.
Umění komunikace ve škole