Tento e-learningový kurz je zaměřen na seznámení se základními principy managementu. V rámci tohoto semináře získají účastníci základní vhled do managementu, jeho metod a jeho významu pro práci vedoucího pracovníka. Dozví se, jaké jsou hlavní činnosti manažera, zpracují si analýzu své organizace nebo svého oddělení a naučí se stanovovat cíle. Seznámí se také se základy práce s lidmi v organizaci, s jejich motivací a rozvojem a vzděláváním. Cílem je také přiblížit marketing, public relations a fundraising jako důležité činnosti, kterými se organizace musí zabývat.