Pokud chceme organizovat druhé lidi a jejich činnosti, musíme nejdřív umět zorganizovat sami sebe. Čas je to nejcennější, co v životě máme a měli bychom se naučit efektivně jej organizovat tak, abychom dosahovali požadovaných výsledků a nehroutili se pod tlakem neustálého nestíhání.

Tento e-learningový kurz je zaměřen na techniky efektivního ovládání svého času. Seznámíte se se čtyřmi generacemi plánování času, naučíte se stanovovat si své priority, rozlišovat důležité od naléhavého, získáte řadu efektivních technik a nástrojů pro organizaci času svého i ostatních. Dostanete návod, jak si vytvořit svůj vlastní efektivní systém hospodaření s časem, který bude zahrnovat nejen pracovní činnosti, ale také plánování osobního času. Na základě této zkušenosti budete následně schopni efektivněji pracovat s časem svým, ale také s časem svých spolupracovníků tak, abyste se věnovali těm skutečně důležitým činnostem, které povedou k vysokým výsledkům vaší organizace.

Rozsah e-learningu: 7 kapitol