Každá organizace (a její lidé) by měla vědět, kam směřuje, jaké jsou její cíle, jak se tam dostane a v jakém časovém horizontu.

Cílem tohoto e-learningového kurzu je pomoci účastníkům vytvořit strategický plán jejich organizace. Na jeho konci budete mít stanoveno poslání organizace, definovanou vizi, kam se chcete v určitém časovém horizontu dostat, zpracujete si kompletní analýzu svého současného stavu, popíšete si své cílové skupiny a jejich potřeby a definujete si strategické cíle, jak naplníte svou vizi. Do této práce můžete kdykoliv také zapojit ostatní kolegy ze své organizace, pobočky, anebo oddělení, a zpracovávat výstupy společně.

Rozsah e-learningu: 7 kapitol