Účastníci znají principy týmové práce, znají přínos pro jednotlivce, pro skupinu i pro organizaci. Její synergický efekt umožňuje řešení složitých problémů a napomáhá rozvoji jednotlivců. Účastníci dokáží svým přístupem při vedení týmu významně ovlivnit jeho fungování z hlediska pracovního (plnění úkolů - výkonnost týmu) i z hlediska sociálního (klima a spolupráce členů týmu). Znají, jak zajistit, aby měl tým jasně dané cíle a pravidla spolupráce, aby byl optimálně sestaven z hlediska odborného i z hlediska zastoupení rolí členů týmu. Dokážou rozvíjet členy týmu, aby byla týmová práce maximálně efektivní.